( اسباب بازي دتوي در حال حاضر فاقد هرگونه فعاليت تجاري است. ) تماس 09124141532

اسباب بازی های لگو، لگوی دکول، لگوی شخصیت، لگو خانه سازی انواع لگوی دکول و اس وای، مناسب سنین متفاوت.

لگوهای ماشین و ساختمانی با قطعات زیاد. سازه های فلزی، مدل اسباب بازی ماشین و موتور، مدل ابزارهای ساختنی و اسباب بازی های مشابه برای تقویت قوه خلاقیت کودک و مهارت کار با ابزار و قطعات ساختنی.

منو اصلی