( اسباب بازي دتوي در حال حاضر فاقد هرگونه فعاليت تجاري است. ) تماس 09124141532

انواع قطار و هواپیما و قایق های اسباب بازی با کاربردهای متنوع و گوناگون. اسباب بازی هواپیمایی ایران، ماهان برای بازی و سرگرمی کودکان.
اسباب بازی های قطار، با قابلیت دودزایی و شبیه سازی حرکت لوکوموتیو. اسباب بازی های ریل دار به همراه ایستگاه و کنترل از راه دور قطار.
اسباب بازی قایق و کشتی ساده، تفریحی و با قابلیت حرکت در آب به صورت خودکار و یا با کنترل از راه دور.

منو اصلی